3607

Маркетинг. Позиціонування і просування нового продукту на ринок. Маркетинг. Позиціонування і просування нового продукту на ринок.

У сучасному світі ринкових відносин і жорстокої конкуренції завдання будь-якої поважаючої себе компанії ndash; забезпечити ринок новим продуктом. При цьому найголовнішим чинником є??оперативність. Однак інноваційний або модифікований товар повинен відповідати попиту розпещеного широким асортиментом споживача. Просування нового товару ndash; досить ризикований захід, воно загрожує втратою прибутку. Тому будь-який новий продукт повинен піддаватися адекватній оцінці щодо перспектив на успішне існування. Необхідно виробити конкретне маркетингове обгрунтування висновку даного продукту. Для цього необхідно провести ряд досліджень.

    У першу чергу належить провести експертизу товару всередині своєї організації. Потрібно пам’ятати, для того, щоб інноваційний продукт зайняв лідируючу позицію на ринку, він повинен бути в сто разів краще, якісніше і корисніше вже існуючих товарів. Цікавий логотип додасть привабливості і швидше запам’ятається споживачеві. Щоб визначити критерій привабливості пропонованої новинки, її необхідно порівняти з існуючими вже на ринку аналогами по декількох відібраним критеріям за системою балів. Проведений розрахунок покаже, чи дійсно інноваційний продукт конкурентоспроможний.

По-друге, необхідно скрупульозно вивчити ринок, його динаміку і прибутковість, аналізувати аналогічний продукт. Спілкування з споживачем допомогою опитувань, інтерв’ю та рекламних акцій так само допоможе виявити основні тенденції сучасного ринку. Нарешті, по-третє, інформація, отримана від незалежних експертів, від проведеного аудиту і, можливо, від конкурентів допоможе створити адекватний висновок.

Як відомо, чільну роль в ринкових відносинах грає споживач. Саме від його настрою, розташування і спроможності залежить успішність впровадження нового продукту. Тому вивчення купівельного попиту і його задоволеність чи незадоволеність ndash; важливе завдання. Найбільш ефективним способом ознайомитися з побажаннями споживача є метод Кано, названий на честь японського професора Норіакі Кано. Метод простий, як все геніальне. Але, завдяки цьому методу можна виявити пріоритетні позиції і виробити конкретну стратегію просування нової продукції на ринку. Суть методу полягає в наступному. Певна кількість потенційних споживачів просять дати оцінку тому чи іншому виду товарів. При цьому відповідь може бути не однозначним. Тобто, крім ” подобається ” або ” не подобається raquo ;, відповіддю може бути ” байдужий raquo ;, ” повинен існувати ” і т. д. Оброблена інформація відтворює справжню картину привабливості, якості та необхідності того чи іншого товару.

Дуже вигідна оренда залу для тренінгів москва. Ми можемо запропонувати її вам за вигідною ціною!

Ще однією важливою концепцією в просуванні нового товару є сегментування, відбір цільових сегментів ринку, а так само позиціонування представленого товару на ринку. Всі ці заходи можна об’єднати під одним значенням ndash; цільової маркетинг. Сегментування ринку необхідно для того, щоб серед величезного розмаїття, виявити так званого ” свого ” споживача, щоб маркетинг розвивався в певному руслі, без зайвих витрат часу і коштів. Позиціонування товару спрямоване в першу чергу на ” знайомство ” споживача з новим продуктом. Основними стратегіями позиціонування нової продукції можна вважати високу якість, відмінне від конкурентної. Виділити серед конкурентів інноваційну продукцію можуть і такі фактори, як особливі способи використання, вигідність придбання, спрямованість на певний тип споживачів та інші якості, що відрізняють новинку від традиційних товарів. Вибір цільового сегмента необхідний для чіткої спрямованості у процесі впровадження нового продукту на ринок.

Для вивчення позицій нового продукту на ринку необхідно визначити оцінку його позиціонування на ринку. Для цього необхідно скласти ” карту позиціонування raquo ;, вибравши два найбільш яскравих якості продукту, і продовжувати просувати товар, активно акцентуючи увагу саме на цих характеристиках. Невірно підібрана карта може призвести до низької конкурентоспроможності товару, у зв’язку з чим, виникає необхідність її видозмінити.

Маркетинг можна назвати ланкою, який пов’язує підприємство з споживачем. Тому завдання маркетологів ndash; вибудувати стратегію просування нової продукції таким чином, щоб звести до мінімуму невизначеність і патовим ситуації. Спеціаліст повинен насамперед вивчити кон’юнктуру ринку, володіти достовірною, надійною інформацією і підготувати стратегічний план. Вивчення ринку передбачає визначення потенціалу, купівельної спроможності в різних районах, визначення категорій покупців, коливання попиту в залежності від сезону та ін. Інформація про конкурентів, вивчення переваг і недоліків конкурентної продукції, ознайомлення з іміджем і цінами так само допоможе вибрати правильну тактику.

Значиму роль відіграє позиціонування інноваційної продукції. Воно полягає в грамотно складених заходах, спрямованих на представленні новинки широкої аудиторії різними способами, і повинно переслідувати три мети: інформування (де можна купити, скільки коштує), переконання (необхідність покупки) і мотивування (чим краще інших). Найбільш поширені способи позиціонування ndash; це реклама (радіо, телебачення, буклети), безпосереднє спілкування з споживачем (акції, опитування, особистий продаж), інтерактивний маркетинг (телефон, пошта, електронна пошта). Необхідно розробити карту і визначити оцінку фактичного позиціонування товару. Для цього визначається набір продуктів, що вже зайняли свою нішу на ринку, збирається інформація про властивості і визначається набір атрибутів, які додаються до товару. Далі шляхом порівняння вибирається найкраща сукупність якостей і атрибутів. Складена карта і підведений підсумок допоможе побудувати стратегію подальших дій.

Правильно підібраний масштаб дій, а так само вибір оптимальної програми дії і потрібною спрямованості, принесе відмінні результати просуванні продукту.

Планування проведення заходів щодо просування нового товару, або медіапланування, вимагає певних розрахунків. За основу беруться такі критерії, як охоплення аудиторії, кількість і частота контактів з аудиторією. Так само враховується оптимальну кількість часу і прайм-тайм (відрізок часу, коли аудиторія максимально велика). Таким чином, можна вибрати оптимально відповідну програму з розміщення реклами.

Нестійкість економіки і криза зробили необхідністю прогнозувати заходи щодо просування нового товару на ринок. Це дозволяє уникнути упущень і помилок, які можуть призвести до втрати прибутку і навіть до розорення. Існують два методи прогнозування ndash; евристичний (інтуїтивний) і економіко-математичні (статистичний). Не дивлячись на відмінність, обидва методи дієві і приносять результати. Користуються ними як окремо, так і в купе. Складається так званий сценарій дослідження економічної ситуації. У ньому відбиваються всілякі чинники, здатні вплинути на заплановані дії. Спеціаліст повинен розглянути всі альтернативи і визначити можливу загрозу. Прогнозування дозволяє краще відчувати ситуацію і робити дії більш цілеспрямовано.

Таким чином, грамотний маркетолог здатний визначити потреби покупців, визначити перспективи і знайти правильну стратегію в просуванні нового продукту, зробити його конкурентоспроможним і вивести свою компанію на лідируючі позиції.

Рекомендуємо ознайомиться з наступними програмами навчання

Comments are closed.