Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

Глава 6. Основи мережевого планування будівельного виробництва

§ 22. ПОБУДОВА мережному графіці МАСШТАБІ ЧАСУ

Мережеві графіки складаються не в масштабі. Однак у практиці будівництва набули поширення мережеві графіки, складені в масштабі часу з прив’язкою до календарних термінів. При контролі за ходом робіт такий мережевий графік дозволить швидко знайти роботи, що виконуються в певний період часу, встановити їх випередження або відставання і в разі необхідності перерозподіляти ресурси.

Мережевий графік, складений в масштабі часу, дає можливість побудувати графіки потреби в ресурсах і тим самим встановити відповідність їх фактичній наявності. Побудова мережного графіка в масштабі часу проводиться за раннім початків або пізнім закінченнях робіт і йде послідовно від вихідної події до завершального. У першому випадку величина проекції на вісь часу стрілки, що з’єднує дві події, дорівнює сумі тривалостей відповідної роботи н її приватного резерву; у другому випадку – сумі тривалості

відповідної роботи і частини її загального резерву часу, що залишилася після використання загальних резервів часу на всіх попередніх роботах. По осі часу проставляються календарні дати

Прив’язку мережного графіка до календаря зручно проводити за допомогою календарної лінейкі – таблиці робочих календарних дат (табл. П.9), в яку записуються роки, місяці і числа (без вихідних та святкових днів). Користуючись таблицею, можна легко знайти календарну дату початку або закінчення роботи. У випадках змін вихідних даних і фактичного ходу робіт, мережевий графік, складений стосовно до масштабом, викликає ускладнення при його коригуванні. Тому такий метод можна застосовувати для порівняно невеликих мережевих графіків.

Comments are closed.