Маркетингові дослідження ринку

Маркетингові дослідження ринку

Маркетингове дослідження ринку – це, з одного боку, наріжний камінь будь-якої стратегії (стратегії розвитку компанії, маркетингової стратегії, go-to-market), а, з іншого боку, важливий інструмент для прийняття тактичних рішень топ-менеджментом компанії. < / p>

Проведення маркетингових досліджень аналітиками EnterInvest припускає використання передових методик, розроблених провідними світовими компаніями (McKinsey, BCG, Bain) поряд з класичними маркетинговими теоріями, соціологічними дослідженнями споживачів та експертними інтерв’ю.

Маркетингові дослідження: етапи проведення

Класичне проведення маркетингових досліджень ринку включає наступні етапи:

    Оцінка макроекономічних показників (якщо необхідно) Оцінка галузі та перспектив її розвитку і драйверів, що впливають на її розвиток, Оцінка ємності ринку (у натуральному і вартісному виразі) Конкурентний аналіз Оцінка можливих продуктів-замінників Аналіз споживачів Ціновий аналіз (з урахуванням всіх аспектів, що впливають на ціноутворення) Аналіз можливих каналів дистрибуції Визначення стратегічних альтернатив Фінансовий аналіз проекту

При маркетинговому дослідженні ринку важливо не тільки провести всі можливі види аналізів, але й об’єднати їх результати таким чином, щоб підсумки кожного з досліджень доповнювали і перевіряли один одного і разом давали більш глибоке уявлення про досліджуваний сегменті ринку.

Досвід EnterInvest у проведенні маркетингових досліджень ринку

Співробітники EnterInvest успішно здійснюють дослідження всіх видів споживчих ринків: продовольчих товарів (безалкогольні напої, пиво, молочні продукти та ін.), промислових товарів (будівельних матеріалів, гідроізоляції, побутової техніки, парфумерії та ін.), нерухомості (готельної та комерційної ), послуг (кінопрокат, медичні послуги, будівельні послуги, поліграфія).

Дослідження ринків, підготовлені EnterInvest, не “порошаться на полицях» наших клієнтів, а використовуються в щоденній роботі керівниками, маркетологами, фахівцями з продажу та іншими співробітниками, тому що наші дослідження не тільки характеризують ринок з усіх його сторін, а й інтерпретують результати дослідження для конкретного клієнта.

При підготовці маркетингових досліджень ринку ми використовуємо максимальну кількість джерел інформації, працюючи з первинними і вторинними даними. Комплексний підхід при зборі даних, заснований на проведенні кабінетних і польових досліджень, забезпечує наявність необхідної і достатньої інформації, на основі якої проводиться подальший аналіз, формуються висновки і висуваються гіпотези.

Comments are closed.