Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис – де дебет, там і кредит

Рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис – де дебет, там і кредит

У минулій статті ми з вами розібралися з поняттям активи і пасиви, з’ясували, що активи в найзагальнішому вигляді – це майно, а пасиви – його джерела. І ми навіть спробували скласти самий простенький баланс і подивитися, як господарські операції нашої фірми на нього впливають.

Напевно, ви помітили, що при будь-якої господарської операції відбуваються зміни відразу за двома статтями (рядках) балансу? Наприклад, при отриманні кредиту на розрахунковий рахунок одночасно збільшується заборгованість організації банку і величина грошових коштів на розрахунковому рахунку (збільшилися і актив, і пасив). При покупці матеріалів збільшується рядок «матеріали» і зменшується сума грошових коштів на розрахунковому рахунку (зміни відбуваються тільки в активі, засоби неначе перетікають з однієї статті в іншу).

При збільшенні активу, зростає і пасив, при зменшенні активу пасив теж знижується. Чому так відбувається, ми говорили на минулому занятті.

Такі «подвійні» зміни є наслідком методу подвійного запису – одного з основних елементів бухгалтерської системи.

Суть методу подвійного запису полягає в тому, що господарські операції в бухгалтерському обліку враховуються двічі. Один раз – за дебетом одного або декількох рахунків, другий раз – по кредиту, причому, суми змін по дебету і кредиту беруть участь в операції рахунків рівні між собою.

Для кожного виду активу або пасиву існує свій рахунок з номером і назвою. Що таке рахунок? Якщо говорити про наочності, то рахунок – це табличка, в який розташовані дані про рух даного виду активу або пасиву. Розглянемо, наприклад, рахунок «Розрахункові рахунки», на якому враховуються безготівкові грошові кошти на банківських рахунках.

Рахунок 51 «Розрахункові рахунки»

Подивимося уважно на табличку. Дебет – це ліва частина таблички, кредит – права. Сальдо початкове – це залишок по рахунку на початок періоду. Якщо ми беремо рахунок, на якому записується якесь майно, тобто актив, то рахунок називається активним. На активному рахунку залишок записується зліва – за дебетом, це завжди величина позитивна або дорівнює нулю. Негативним залишок бути не може, тому не може бути залишок у банку -15000 руб. наприклад. Оскільки у нас на розрахунковому рахунку спочатку грошей не було, то і сальдо ми записали рівне нулю.

Оборот по дебету – це сума всіх записів за дебетом рахунка. У нашому випадку оборот за дебетом складається з надходжень від засновника і кредиту банку. Тобто це все гроші, які прийшли на рахунок.

Оборот по кредиту – це сума всіх записів за кредитом рахунка. У нашому випадку оборот по кредиту складається з оплати постачальникам за матеріали і за піч, погашення частини банківського кредиту. Тобто це все гроші, які пішли.

Сальдо кінцеве – це залишок по рахунку на кінець періоду. Як визначити, скільки грошей залишилося у організації чисто з життєвої точки зору? Скласти ті гроші, які були на початок періоду та надійшли гроші, а потім відняти витрачені гроші.

Також і в обліку: щоб визначити сальдо кінцеве, потрібно сальдо початкове скласти з оборотом за дебетом і відняти обороти по кредиту.

Але ми пам’ятаємо, що в бухгалтерському обліку ми маємо справу не тільки з активами, а й з пасивами – джерелами нашого майна, наприклад, із заборгованістю іншим організаціям, банку, засновникам і т. д. Як робляться записи за рахунками для пасивів?

Розглянемо як приклад рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках”. Кредит – це наша заборгованість банку, одне з джерел нашого майна. Пам’ятаєте, в балансі активи у нас записувалися ліворуч, а пасиви – праворуч? Подібна запис робиться і за рахунками.

Рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках”

Тут ті ж дебет і кредит. Але можна помітити, що сальдо по рахунку ми записали в правій стороні рахунку – по кредиту.

Якщо ми беремо рахунок, на якому записується будь-якої джерело, тобто пасив, то рахунок називається пасивним. На пасивному рахунку залишок записується зліва – по кредиту. Оскільки у нас кредитів на момент початку роботи не було, то і сальдо ми записали рівне нулю.

За кредитом пасивного рахунку записується збільшення джерел (пасивів), наприклад, ми взяли у банку кредит. За дебетом записується погашення боргу, наприклад, погашена частина кредиту. У результаті кінцеве сальдо ми розрахуємо як початкове сальдо (величина джерел, яка була у нас на початок періоду) плюс оборот по кредиту (збільшення джерел) і мінус оборот за дебетом (зменшення джерел).

Виходить, що у випадку з пасивними рахунками все навпаки. Це не випадково, тому активи і пасиви знаходяться в різних частинах балансу.

Є ще один тип рахунків – активно-пасивні, у яких може бути як сальдо за дебетом, так і по кредиту. Наприклад, на рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Нехай ми видали працівникові аванс на відрядження 5000 руб. Працівник нам тепер повинен, це наш актив і його ми будемо враховувати за дебетом. Працівник з’їздив у відрядження і витратив 7000 руб. після чого відзвітував у витрачених сумах. Тепер ми повинні працівникові 2000 руб. і в кінці періоду ми врахуємо цей залишок за кредитом рахунка 71.

Вище ми говорили про принцип подвійного запису – всі господарські операції обліковуються на двох рахунках – на одному – за дебетом, на іншому – по кредиту. Спробуємо створити бухгалтерську запис, яка відобразила б надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок після отримання короткострокового кредиту.

Надходження грошей на рахунок – це дебет 51 «Розрахункові рахунки»

Збільшення заборгованості банку – це кредит 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках”

На суму 20000 руб.

У скороченому вигляді запис буде:

Дебет 51 – Кредит 66 – на суму 20000 руб. – На розрахунковий рахунок надійшов кредит банку.

Всі рахунки, які можна використовувати при складанні бухгалтерських записів, наведені в Плані рахунків, що затверджений Наказом Мінфіну від 31 жовтня 2000 р № 94н. Рахунки, які в ньому наведені, змінювати не можна. Але організація може застосовувати не всі рахунки, а тільки ті, які їй потрібні.

Розмова про засадах бухгалтерського обліку ми продовжимо в наступних статтях. З’явилися питання? Задавайте їх у коментарях!

Схоже:

  • Які рахунки за дебетом
  • рахунки по кредиту
  • надійшли кошти від организации на рахунок б банк як видобразити по бухгалтерських проаодках
  • кредит одного рахунку дебет декількох
  • за дебетом з кредотом рахунків
  • далі з подвійного запису бух обліку
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1838 6d4YOZ8owMVeMp9q1Qky1u2f6WqDDVeT-nxt8OKepb4 2a08bc8f3e38b5142dcf526cca9d526405b52782&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YGftRg9cP1erjB
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 i-_oZ8KBOEpoaiqLNAQQ9vdJ18H158EvePyv7mAB_KU dfb595fef4e8cb9aa11b9e1f3f8876b5fccf7086&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YL_nDC5hqtEQ6W
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1831 aMbdUOXojj93Kjafb-Z66t4FlnCPiorSGoQA4Jcrsys 779a546cf9ba859ec37868be2a94604b42273b54&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YM1sNxN_KHOPAD
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 VM8x3Uc_Vpfes_8OLZs7x5Ob1VRewUURNStn1KmKVcM ffec935b6d4b4783b5e06d1c95dda0f0f840328d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXmeppkgUc0YGHEttDsYq_w3p

Comments are closed.