Як навчитися грати на гітарі

Як навчитися грати на гітарі

І, справді, як навчитися грати на гітарі з нуля в домашніх умовах? А головне, чи довго триватиме цей процес, якщо вчитися цьому нелегкому заняттю самостійно? Власне, цей момент для кожного бажаючого грати на гітарі, індивідуальний. Наприклад, в середньому, як кажуть, щоб «відчути» цей інструмент комусь потрібні і десять років. Багато? Цілком може бути… Для початку, визначте саме для себе – навіщо вам вміти грати на гітарі? Може бути, щоб порадувати і здивувати людей зі свого оточення? Або ж просто для того, щоб виконувати нескладні пісні під прості акорди? Але ж можливо й таке, що ви є істинним меломаном і не можете жити без музики, тому вам обов’язково хочеться дізнатися про те, як навчитися віртуозній грі на цьому інструменті. Давайте розглянемо кожен з перерахованих випадків з нуля.

Отже, ви просто хочете навчитися грі на гітарі, щоб порадувати своїх близьких і рідних. Інакше кажучи, як навчитися грати на цьому інструменті, тільки заради свого задоволення? У цьому випадку все залежить від вас: чим більше будете тренуватися, тим кращий результат у вас буде.

Ситуація номер два. Для цього годиться будь гітара, підійде навіть та, яка вже дуже стара. Але є важлива правило – гітара неодмінно повинна бути завжди правильно налаштована. Ця проблема є дуже актуальною для початківців. Існує два виходи з даної ситуації: можна звернутися за допомогою до професіонала, або ж просто придбати гітарний тюнер з вбудованим мікрофоном, і ця проблема легко вирішиться.

Починати необхідно з найпростіших акордів. Приміром, найбільша кількість пісень групи КІНО є саме такими. Гарні тексти пісень і найпростіші акорди – все, що потрібно починаючому музиканту. Для початку, спробуйте грати, як мовиться боєм, обов’язково тренуйте свої пальці і стрижіть нігті по коротше. Найважливіше завдання для новачка – це відчути лад гітари. Потім спробуйте на слух підібрати відомі вам мелодії пісень, наприклад, почніть з якою-небудь дитячої пісні.

Пізніше, коли вже подружитеся з гітарою, ризикніть спробувати зіграти мелодію з вашого найулюбленішого фільму. Пам’ятайте одне: вся принадність гітарної майстерності цього рівня – це знання декількох акордів і наявність можливості зіграти на них якомога більше хороших пісень. Якщо проявите своє справжнє «ангельське» терпіння, то вже приблизно через місяць почнете радувати своє оточення улюбленими піснями. Однак, якщо ви на даному рівні майстерності, скажете «я вмію грати на гітарі», то це буде явна брехня…

Ось і плавно настала черга розгляду третього варіанту. Отже, як навчитися грати на гітарі в домашніх умовах, але тільки щоб досягти високого рівня майстерності? На даному етапі музика повинна вам не просто подобатися, а ви повинні бути не в силах жити без неї. Тому ви вже заздалегідь повинні бути готові перебороти самі справжні труднощі. Але, з чого ж, все-таки, необхідно почати?

Варіантів, насправді, дуже багато. Є хороші книги, написані кращими професіоналами своєї справи, які призначені саме для новачків. Проте самостійно вчитися за такими книгам дуже непросте заняття, тому що основний акцент тут ставиться на вивчення нот. Чи потрібно вивчати ноти? Хтось у цьому випадку відповість, що неодмінно ноти знати необхідно, а хтось назве це справа абсолютно непотрібним, наводячи приклади відомих музикантів, наприклад, як Джон Леннон, який про ноти ніколи нічого і не чув. Тому вирішувати тільки вам, але, звичайно ж, знаючи ноти якнайшвидше відчути інструмент.

Запам’ятайте дуже важливий порада . НЕ варитеся постійно у своєму соку, прагнете завжди дізнатися щось нове для вас: читайте цікаві книги, як можна більше слухайте музику. А найголовніше вірте в себе і в свій музичний талант і тоді у вас неодмінно все вийде!

Відео навчить вас брати перші акорди!

ENGLISH VERSION

How to learn to play guitar

And, in fact, how to learn to play the guitar from scratch, at home? And most importantly, how long can this process take, if you do this not-so-easy thing yourself? Actually, for everyone who wants to play guitar, the time frame is different. For example, on average, as they say, in order to feel the instrument, for someone it requires about ten years. Too much? It well may be To start, define for yourself why do you need to know how to play guitar? Maybe to please and surprise people in your entourage. Or just to sing simple songs with simple chords? But perhaps it is possible that you are a true music lover and you can not live without music. so you definitely want to know how to learn to play virtuosity on this instrument. Let s examine each of these cases from scratch.

So. You just want to learn to play the guitar to please your friends and relatives. In other words, how to learn to play this instrument just for pleasure? In this case, it all depends on you, the more you train, the better results you will have.

Situation number two. For this you can use any guitar, even one that is already very old. But there is an important rule – the guitar should certainly always be properly tuned. This issue is very urgent for the beginners. There are two ways out of this situation. you can ask for help from the professional, or just buy a guitar tuner with a built-in microphone, and that way this problem is easily solved.

Start with the simplest chords. For example, the greatest number of KINO’s songs is of this kind. Good lyrics and the simplest chords are all that novice musician needs. To start, try to play, as they say, with a fight, it is very important to train your fingers and cut your nails short. The most important task for the beginner is to feel the tune of the guitar. Then try to pick up melodies of the familiar songs by ear, for example, start with some children s song.

Later, when you become friends with your guitar, take a chance to try to play the melody of your most favorite movie. Remember one thing: the beauty of this guitar skill level is the knowledge of few chords and the ability to play more good songs with them. If you show your true «angelic patience”, in about a month you will please your entourage withyour favorite songs. However, if at this level of skill you say, «I know how to play the guitar”, it will be a clear lie

Now it is time to consider the third option. So, how to learn to play guitar at home, but to achieve high level of skills? At this stage, you should not just like music, and you should not be able to live without it. So you have to be ready to overcome the very real difficulties in advance. But where. then, do you need to start?

There are, in fact, many options. There are good books written by the best professionals in their field, which are made specifically for beginners. However, self – study with these books is a very difficult task, because the emphasis here is placed on the study of notes. Do you need to study notes? In this case, someone will reply that it is certainly needed to know the notes, and someone will call this thing totally unnecessary, citing examples of famous musicians, such as John Lennon, who notes has never even heard about the notes. So it is up to you, but, of course, knowing the notes you can feel the instrument faster.

Remember the very important advice: do not stew in your own juice, try to always learn something new for yourself, read good books, and listen to as much music as possible. And most importantly, believe in yourself and your musical talent and then you will certainly succeed!

The video will teach you to play the first chords!

How to learn to play the guitar. Lesson 1. First chords

Comments are closed.