Як повинен працювати секратаря

ДІЛОВОДСТВО

Що ж стояло за словом “секретар” в суспільній свідомості минулих років? Це могла бути “панянка на телефоні” або “дівчина в приймальні”. Потім з’явилися секретарі-друкарки. Основні вимоги до них – грамотність і швидкість друкування. Але статус секретаря поступово змінюється. Професія секретаря стала більш престижною і однією з найбільш затребуваних на кадровому ринку. Сьогодні секретар – це в першу чергу “візитна картка” підприємства, установи, організації. Неможлива успішна управлінська діяльність без секретаря, який регулює інформаційні потоки, контролює виконання рішень, організовує наради, переговори і телефонні дзвінки. Від кваліфікованої роботи секретаря багато в чому залежить організація та ефективність праці керівника, його заступників та інших посадових осіб.

Посадові обов’язки секретаря стали цікавіше і складніше, рівень вимог до кандидатів на цю посаду значно зріс.

Сучасний секретар повинен знати: діловодство, правила оформлення документів, сучасні комп’ютерні редакторські програми, офісну оргтехніку, основи трудового законодавства, психологію, службовий етикет, архівознавство. Повинен уміти: організовувати роботу керівника, готувати і проводити наради, презентації, прийоми, вести телефонні переговори, вести прийом відвідувачів.

Секретар знаходиться на “передньому краї” фірми, його робота пов’язана, насамперед, з численними конфліктами. І ефективної взаємодії з людьми неможливо досягти без таких якостей, як доброзичливість, терпіння, такт, розсудливість, стриманість, ввічливість, люб’язність.

З урахуванням всіх вимог до цієї професії, найголовнішим є професійна базова підготовка. Всі необхідні знання можна отримати в Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії на спеціальності “Діловодство”.

Спеціальність була відкрита в 1999 році і за 6 років підготувала 220 чоловік. Випускники спеціальності працюють секретарями, інспекторами відділу кадрів, інспекторами служб документаційного забезпечення управління, архіваріусами на підприємствах, організаціях, фірмах міста. Багато з них продовжують навчання в Донецькому національному університеті, Харківської державної академії культури, Київському національному університеті культури і мистецтва, Луганському Східно-Українському державному університеті на спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

М. А. Ківерская, голова циклової комісії спеціальності “Діловодство”

Діловодство

Спеціальність 5.020107 – Діловодство

Найменування кваліфікації – “референт, секретар адміністративний”.

Нормативний термін навчання

Денне відділення:

– на базі основного загальносередньої освіти – 2 роки 10 місяців;

– на базі загальносередньої освіти – 1 рік 10 місяців.

Заочне відділення – 2 роки 10 місяців.

Випускники можуть працювати:

референтами, секретарями адміністративними, секретарями судового засідання, секретарями суду, керуючими справами (секретар) виконавчого комітету, інспекторами з кадрів закордонного плавання, інспекторами з обліку та розподілу житлової площі, інспекторами з основної діяльності (діяльність у сфері інформатизації, у сфері державного управління, у сфері культури, спорту, архівів, економіки).

Comments are closed.