Як реєструвати договори

Державна реєстрація договорів оренди землі

Згідно ст. 20 Закону про оренду землі кожен договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. Як було зазначено раніше, реєстрація таких договорів буде здійснюватися до 1 січня 2013 року. З вказаної дати договори оренди земельної ділянки не підлягатимуть державній реєстрації, а реєструватися буде тільки право, що виникає на підставі таких договорів.

Порядком ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, затвердженим постановою КМУ від 09.09.2009 р № 1021 (далі – Порядок № 1021), визначені єдині умови реєстрації договорів оренди та договорів суборенди земельних ділянок. При цьому п. 11 зазначеної постанови встановлено, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію в Поземельної книги та державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок в Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою (далі – Книга записів), договорів оренди землі здійснюються до 1 квітня 2012 року.

Так, згідно з п. 161 – 165 Порядку № 1021 реєстрація договору оренди земельної ділянки із земель державної та комунальної власності здійснюється одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки. Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється після державної реєстрації земельної ділянки. Державна реєстрація договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

При цьому відзначимо, що реєстрація земельної ділянки здійснюється територіальним органом Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки після присвоєння кадастрового номера і після затвердження документації із землеустрою на підставі заяви набувача прав на земельну ділянку, до якого повинен додаватися відповідний перелік документів.

Державна реєстрація документа про зміни, внесені до договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) та відомостей про дострокове припинення їх дії здійснюється після державної реєстрації договору, до якого вносяться зміни або який достроково припиняється.

Державна реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Книги записів.

Для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини) власник або набувач права або уповноважена ними особа подають до відповідного територіального органу Держземагентства заяву і наступні документи:

  копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ним особою – також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб; документацію із землеустрою, яка включає план земельної ділянки і містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки та обмінний файл, – у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки; договір оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договір суборенди земельної ділянки (її частини) (кількість примірників договору має бути на один примірник більше, ніж кількість сторін договору); копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це податковий орган, ідентифікаційного коду ЄДРПОУ або податкового номера – для юридичної особи; документи про внесення плати за надання послуг щодо здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди частини земельної ділянки, про перевірку обмінного файлу – у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки.

Територіальний орган Держземагентства відмовляє у державній реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини), якщо:

  документи надані не в повному обсязі; надані документи не відповідають вимогам, встановленим Порядком № 1021.

У разі відмови в державній реєстрації за результатами перевірки наданих документів територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає надані документи сторонам або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом приймання-передачі.

Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється протягом 14 календарних днів з дня подання документів.

Державна реєстрація документів про зміни, внесені в договір оренди земельної ділянки, договори суборенди земельної ділянки (її частини), та відомостей про дострокове припинення їх дії здійснюється в порядку, встановленому для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки ( його частини). Так, у листі від 01.08.2011 р № 11562/17 / 11-11 Держземагентство повідомляє, що у зв’язку зі зміною найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне ліцензії, дозволи, свідоцтва, інші документи дозвільного характеру, а також документи, що підтверджують права АТ на майно, згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 17.09.2008 р № 514-VI “Про акціонерні товариства” підлягають переоформленню безкоштовно. Таким чином, переоформлення та державної реєстрації змін підлягають також правовстановлюючі документи на земельну ділянку (право власності на земельну ділянку, право постійного користування та право оренди).

Державна реєстрація договорів оренди земельної частки (паю) проводиться відповідно до Порядку № 119.

Згідно з п. 2 Порядку № 119 реєстрація договорів оренди земельної частки (паю) проводиться виконкомом сільської, селищної, міської рад за місцерозташуванням земельної частки (паю).

Для реєстрації необхідно подати:

  договір оренди у двох примірниках; сертифікат на право на земельну частку (пай).

Представлені документи повинні бути перевірені протягом двох днів, після чого договір або реєструється, або готується обґрунтований висновок про відмову в реєстрації. Датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до Книги записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв). На обох примірниках договору оренди проставляється штамп із зазначенням дати реєстрації та номера запису, а також підпис особи, що зареєстрував договір. Якщо в договір оренди земельної частки (паю) були внесені зміни, то він підлягає перереєстрації.

Реєстрація договорів оренди згідно з п. 9 Порядку № 119 проводиться безкоштовно. Також як і при відмові в реєстрації договорів оренди земельних ділянок рішення про відмову в реєстрації договору оренди земельної частки (паю) може бути оскаржено в судовому порядку.

Схоже:

 • 2012 рік порядок державної реєстрації договорів оренди землі
 • як перевірити реєстрацію договору оренди на земельну ділянку
 • реєстрація договору оренди земельної ділянки
 • реєстрація договорів оренди до 2013 року
 • порядок реэстрации договору оренди у 2012 році
 • порядок реестрации договору оренди земли 2012 рик
 • порядок реєстрації договору оренди землі
 • порядок державної реєстрації договорів оренди землі
 • збір за реєстраціюдоговору оренди землів 2003
 • як реєстрували договора до 2013 року

Comments are closed.