Звернення громадян та юридичних осіб

Звернення громадян та юридичних осіб

Прийом громадян та представників юридичних осіб в резиденції Президента Республіки Білорусь здійснюється щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 до 17.00 (перерва на обід з 13.00 до 14.00) за адресою: м Мінськ, вул. Кірова, д.43.

Прийом громадян та представників юридичних осіб в Резиденції Президента

Прийом громадян та представників юридичних осіб в резиденції Президента Республіки Білорусь здійснюється щоденно (крім суботи та неділі) з 8.00 до 17.00 (перерва на обід з 13.00 до 14.00), за адресою: м Мінськ, вул. Кірова, д.43 .

Прийом ведеться в порядку живої черги.

При собі необхідно мати документи, що засвідчують особу (паспорт, посвідка на проживання, посвідчення біженця). Рекомендується також мати відповіді на попередні звернення в інші організації та інші необхідні для розгляду питання документи.

Відповідно до норм ст. ст.12, 13 Закону Республіки Білорусь “Про ветеранів” інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни приймаються в першу чергу.

Електронні звернення

Електронні звернення громадян, у тому числі індивідуальних підприємців (далі – громадяни), та юридичних осіб на ім’я Президента Республіки Білорусь, Адміністрації Президента Республіки Білорусь спрямовуються і розглядаються відповідно до вимог Закону Республіки Білорусь від 18 липня 2011 року “Про звернення громадян та юридичних осіб “.

Звернення, що надійшли на ім’я Президента Республіки Білорусь, у тому числі з питань оскарження рішень державних органів, інших організацій, підпорядкованих (підзвітних) безпосередньо Президенту Республіки Білорусь, можуть розглядатися від імені Президента Республіки Білорусь Адміністрацією Президента Республіки Білорусь (частина друга підпункту 1.1 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 15 жовтня 2007 № 498 “Про додаткові заходи по роботі із зверненнями громадян та юридичних осіб”).

Електронне звернення громадянина в обов’язковому порядку має містити:

    прізвище, власне ім’я, по батькові або ініціали громадянина; адреса місця проживання (місця перебування) громадянина; виклад суті звернення; адресу електронної пошти громадянина.

Електронне звернення юридичної особи в обов’язковому порядку має містити:

    повне найменування юридичної особи; місце знаходження юридичної особи; виклад суті звернення; прізвище, власне ім’я, по батькові особи, уповноваженої підписувати звернення; адресу електронної пошти юридичної особи.

Електронні звернення повинні бути розглянуті не пізніше 15 днів, а потребують додаткового вивчення і перевірки, – не пізніше 1 місяця.

Відповіді на електронні звернення направляються в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану в електронному зверненні, або в письмовому вигляді за місцем проживання (місцем перебування) громадянина або місцем знаходження юридичної особи у випадках, встановлених Законом Республіки Білорусь від 18 липня 2011 “Про звернення громадян та юридичних осіб”.

У випадку, якщо надходять електронні звернення аналогічного змісту від різних заявників носять масовий характер (більше 10 звернень), відповіді на такі звернення можуть розміщуватися на офіційному сайті у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет без направлення відповідей (повідомлень) заявникам (частина друга підпункту 1.2 пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 18 жовтня 2007 № 498 “Про додаткові заходи по роботі із зверненнями громадян та юридичних осіб”).

Залишаються без розгляду по суті звернення, які (за якими):

    викладені не на білоруському або російською мовою; не містять прізвища, власного імені, по батькові, адреси місця проживання (місця перебування) громадянина; не містять повного найменування юридичної особи та адреси його місця знаходження, прізвища, власного імені, по батькові керівника або особи, уповноваженої в установленому порядку підписувати звернення (для юридичних осіб); містять текст, що не піддається прочитанню; містять нецензурні або образливі слова або виразу; підлягають розгляду відповідно до законодавства про конституційне судочинство, цивільним, цивільним процесуальним, господарським процесуальним, кримінально – процесуальним законодавством, законодавством, яке визначає порядок адміністративного процесу, законодавством про адміністративні процедури; відповідно до законодавчими актами встановлено інший порядок подання та розгляду таких звернень; пропущений без поважної причини термін подання скарги; подано повторне звернення, якщо воно вже було розглянуто по суті і в ньому не містяться нові обставини, що мають значення для розгляду звернення по суті; із заявником припинена переписка.

Comments are closed.